Icona Menú
Inicio / Wikiasistencia / Asesoramento

Asesoramento

Asesoramento, Preguntas frecuentes de Comisión Técnica de Accesibilidade, Transporte (CTA)

Asesoramento, Preguntas frecuentes de Comisión Técnica de Accesibilidade, Vivenda (CTA)

  • Condicións de accesibilidade dos aseos en establecementos de uso público

    En relación co número de unidades de aseos que deben ser accesibles nun local destas características, existe unha discordancia na normativa de aplicación, posto que a Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, esixe unha unidade por sexo, mentres que no Decreto 35/2000 admítese unha...

Asesoramento, Preguntas frecuentes de Comisión Técnica de Accesibilidade, Edificación e urbanismo (CTA)

Páxinas